Kilpailujen säännöt

Kilpailujen säännöt

Lataa säännöt itsellesi tästä.

Vihdin Kameraseuran kilpailujen säännöt 1.1.2020  alkaen

Vihdin Kameraseura ry järjestää vuosittain jäsenistölleen neljä  omaa kilpailua, joita ovat Kännykkäkuvakilpailu, Fotomaraton, Pöytäkilpailu ja kaksiosainen Vuosikilpailu.

Edellä mainittujen kilpailujen tulosten sekä Puolenkuun kuvien perusteella jaetaan vuosittain Vuoden Kuvaaja –titteli kilpailuissa parhaiten menestyneelle kuvaajalle.

Yleiset säännöt

Seuraavat yleiset säännöt koskevat kaikkia Vihdin Kameraseuran kilpailuja:

 • Kilpailuihin saavat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet Vihdin Kameraseuran jäsenet.
 • Kilpailun tuomari ei saa itse osallistua kilpailuun.
 • Kuvien tulee olla kilpailijan itsensä ottamia.
 • Kuvavedosten sarjassa kuvan maksimikoko on A4.
 • Kuvavedokset eivät saa olla pohjustettuja tai kehystettyjä.
 • Kuvatiedostojen sarjassa kuvan pitkän sivun minimipituus on 1920 pikseliä.

Kilpailuista jaetaan pisteitä seuraavasti:

 1. sija: 6 pistettä
 2. sija: 5 pistettä
 3. sija: 4 pistettä
 4. sija: 3 pistettä
 5. sija: 2 pistettä
 6. sija: 1 piste

Mikäli osakilpailun pisteet menevät tasan, saavat kaikki kyseisen sijan jakaneet kilpailijat saman pistemäärän. Jos esimerkiksi kaksi kilpailijaa jakaa ensimmäisen sijan, saavat he kumpikin kuusi pistettä. Toista sijaa ei jaeta, vaan kolmanneksi eniten arvostelupisteitä saanut saa neljä pistettä, kuten normaalisti.

Fotomaratonin säännöt

Fotomaraton on kilpailu, joka järjestetään keväällä tai syksyllä  ennalta määrätyssä paikassa, jossa osallistujat ottavat kisan aikana kuvia niinikään ennalta määrätyistä aiheista. Kameraseuran hallitus päättää Fotomaratonin kuvauspaikan ja aiheet. Yleensä jäsenille annetaan yhdeksän aihetta ja jokeri, vapaa aihe kisapaikalta.  Aiheet julkistetaan viikkoa ennen kilpailun alkua. Kilpailuaika alkaa Kameraseuran hallituksen etukäteen määräämänä kellonaikana (yleensä klo 10.00) ja päättyy samana päivänä klo 24.00. Kaikki kilpailukuvat tulee siis ottaa saman vuorokauden aikana, mutta ei ennen kilpailuajan alkamista.

Kisaan osallistutaan kuvatiedostoilla, jotka toimitetaan viimeistään hallituksen etukäteen määräämänä päivänä kilpailun sihteerille. Kisaan osallistuvat kuvaajat saavat jättää kukin vain yhden kuvatiedoston aihetta kohden, yhteensä maksimissaan siis 10 kuvaa jos aiheita on 9 + jokeri. Kuvat tulee nimetä aiheen mukaisesti, eli jos aihe on ”Jokeri” tulee myös kuvan nimen olla ”Jokeri”.

Fotomaratonissa ja Vuosikilpailussa käytetään joko seuran sisäistä tai ulkopuolista tuomaria tai tuomareita. Jokainen kuva arvostellaan kouluarvosanoin 4-10 (4 huonoin, 10 paras). Tuomaria ohjeistetaan antamaan myös puolikkaita numeroita ja myös neljäsosia (esim. 8- tai 8+) jotta saadaan tarvittavia eroja kilpailijoiden välille.

Kilpailussa yhteensä eniten pisteitä kerännyt kilpailija on kilpailun voittaja. Kilpailija voi siis kerätä pisteitä maksimissaan 100 pistettä (jos aiheita on 9 + 1). Mikäli kilpailun yhteispisteet menevät tasan kahden tai useamman kisaajan kesken, järjestyksen ratkaisevat tasapisteissä olleiden kilpailijoiden yksittäisten kuvien saamat aihekohtaiset korkeimmat arvosanat. Mikäli nämäkin menevät tasan, järjestyksen ratkaisee yksittäisten kuvien saamat toiseksi korkeimmat arvosanat jne. Kaikkien kuvien arvosanojen mennessä tasan palkinto/palkinnot jaetaan.

Pöytäkilpailun säännöt

Pöytäkilpailu järjestetään syyskauden alussa. Pöytäkilpailussa on vain yksi sarja: vedokset.  Vedoksen koko voi olla enintään 21×29,7 cm (A4). Kilpailuvedoksia voi olla enintään 3 kpl.

Parhaat kilpailuvedokset valitaan kerhoillassa paikalla olevien jäsenten toimesta äänestämällä. Äänestys toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä siten, että kukin kerhoillassa läsnä oleva jäsen saa antaa pisteitä kolmelle parhaaksi katsomalleen vedokselle. Parhaalle kuvalle annetaan kolme pistettä, toiseksi parhaalle kaksi pistettä ja kolmanneksi parhaalle yksi piste. Ääntenlaskijaksi valitaan kyseisessä kerhoillassa joku seuran jäsenistä.

Kilpailun parhaaksi valitaan eniten ääniä saanut kuva, toiseksi seuraavaksi ääniä saanut jne. Kilpailussa palkitaan kuusi parasta vedosta.

Vuosikilpailun säännöt

Vuosikilpailussa on kaksi (2) osakilpailua, joissa kummassakin on Kameraseuran hallituksen etukäteen päättämä oma aiheensa. Kuhunkin osakilpailuun voi osallistua enintään kolmella (3) kuvalla.

Ensimmäinen osakilpailu järjestetään keväällä ja siihen osallistutaan vedoksilla. Toinen osakilpailu järjestetään syksyllä ja siihen osallistutaan kuvatiedostoilla.  Kameraseuran hallitus päättää osakilpailujen tarkan ajankohdan kevät- ja syyskauden alussa samoin kuin kilpailukuvien viimeisen jättöpäivän.

Vuosikilpailuun osallistutaan luovuttamalla kuvat kevät- ja syyskauden ohjelman mukaisesti viimeistään kuvien viimeisenä jättöpäivänä. Kilpailun tulos julkaistaan myös ohjelman mukaisesti. Kilpailukuvat eivät saa olla aiemmin Vihdin Kameraseuran kilpailuissa palkittuja (sijat 1-3). Pistesijoille (sijat 4-6) sijoittuneilla kuvilla saa osallistua vuosikilpailuun.

Kilpailukuviin saa merkitä ainoastaan kuvan nimen. Kilpailusihteeri merkitsee kunkin kilpailijan yksittäiset kuvat yksittäisellä tunnistenumerolla, jolloin kuvaajan henkilöllisyys pysyy tuomarilta salassa ja kilpailijoiden kuvasarjat sekoittuvat. Kuvien mukana tulee olla erillisellä lapulla kuvaajan nimi. Arvostelutilaisuudessa osallistujan kuvien saatua pisteet kuvaajan nimi paljastetaan.

Kilpailun päätuomarina toimii puheenjohtajan valitsema riittävän pätevyyden omaava henkilö. Tuomarin arvostelut ovat lopullisia. Kullekin kilpailukuvalle tuomari antaa arvostelupisteet ”kouluarvosanoilla” 4-10. Tuomaria ohjeistetaan antamaan myös puolikkaita numeroita ja myös neljäsosia (esim. 8- tai 8+) jotta saadaan tarvittavia eroja kilpailijoiden välille. Kuhunkin osakilpai­lu­­tulokseen otetaan huomioon kilpailijan kaksi (2) parhaiten pisteitä saanutta kuvaa. Yhdestä osakilpailusta kilpailija voi täten saada maksimissaan 20 arvostelupistettä.

Vuoden kuvaajan valitseminen

Vihdin Kameraseura ry nimeää Vuoden Kuvaajaksi seuraavissa kilpailuissa parhaiten menestyneen jäsenensä:

 • Kännykkäkuvakilpailu
 • Pöytäkilpailu
 • Fotomaraton
 • Vuosikilpailu (lopputulokset)

Lisäksi kerhoilloissa valittavista Puolenkuun kuvista annetaan piste per valittu kuva, mutta maksimissaan kuusi pistettä vuoden aikana kuvaajaa kohden. Puolenkuun kuvaksi voidaan valita ainoastaan kerhoillassa paikalla olevan kuvaajan kuva.

Vuoden kuvaaja –titteli myönnetään eniten pisteitä saaneelle kuvaajalle.

Jos kaksi tai useampi kuvaaja päätyy tasapisteisiin, eniten 1. sijoja saanut on vuoden kuvaaja. Jos kuitenkin useampi henkilö edelleen saa saman, parhaan pistemäärän, saavat he kaikki Vuoden Kuvaaja -tittelin.

Sihteeri ylläpitää pistelaskutilastoa.