Kolmen Kisan säännöt

Kolmen Kisan säännöt

Kolmen Kisan säännöt

Haastekilpailu ”Kolmen Kisa”
Lohja, Karkkila, Vihti

Kilpailu on avoin kaikille Lohjan, Karkkilan ja Vihdin kameraseurojen jäsenille.

1. Kilpailu järjestetään vuosittain. Kukin seura toimii järjestäjänä vuorovuosin.

2. Kilpailukutsu tulee esittää vähintään kuusi (6) kuukautta ennen kuvien tai tiedostojen viimeistä sisäänjättöpäivää.

3. Kilpailuun ei saa osallistua aikaisemmin Lohja, Karkkila, Vihti haastekilpailussa menestyneellä kuvalla tai tiedostolla.

4. Kilpailusarjat

Tiedostosarja

Vedokset A 4 paperille

Kumpaankin sarjaan saa osallistua enintään kolmella (3) tiedostolla tai valokuvalla.

Tiedoston pisimmän sivun mitta on 1280 pikseliä. Tiedostot on toimitettava jpg-tiedostoina. Kuvaaja nimeää tiedostonsa tai kuvansa teosnimellä. Tiedostot toimitetaan järjestävälle seuralle CD:llä, DVD:llä tai muistitikulla.

Kuvien ja tiedostojen tulee olla otettu enintään kolme vuotta aikaisemmin kilpailupäivästä lukien.

Kuvaajan tiedostot on tallennettu käytettyyn tallennusvälineeseen kuvaajan nimellä olevaan kansioon.

Tiedostoja, muistitikkuja ynnä muita tallennusvälineitä ei palauteta. Osallistuja tai kameraseura voi ottaa kilpailun päätyttyä osallistuneet valokuvat haltuunsa. Lunastamattomat valokuvat hävitetään.

5. Luettelot

Osallistuva seura toimittaa teosluettelon kilpailusarjoittain. Teosluettelossa on mainittava tiedoston tai valokuvan ja valokuvaajan sekä kuvatiedostojen nimet. Valokuvan taakse on kirjoitettava teoksen nimi. Kuvien ja tiedostojen luettelo on esitettävä edellä mainitulla tallennusvälineellä.

6. Arvostelu

Tiedostojen ja valokuvien arvostelun suorittaa järjestävän seuran valitsema kuva-arvostelija.

Tehtävään voidaan valita myös ryhmä.

Arvostelijalla tulee olla riittävä määrä valokuvauksen teknistä ja ilmauksellista tuntemusta.

Arvostelija ei saa olla osallistuvan seuran jäsen.

Kilpailussa asetetaan kummassakin sarjassa kuusi (6) parasta teosta paremmuusjärjestykseen.

Kolme teosta kummastakin sarjasta palkitaan kunniakirjoin.

Lisäksi voidaan jakaa esine ynnä muita palkintoja.

7. Järjestäjän vastuu ja oikeudet teoksista

Vastuu ja oikeudet teoksiin liittyvistä tekijänoikeuksista ynnä muista seikoista kuuluu osallistuvalle valokuvaajalle.

Järjestävä seura pidättää itselleen oikeuden käyttää korvauksetta kilpailuun osallistuneita teoksia kilpailuun liittyvissä lehtiartikkeleissa, näyttelyissä ja verkon kotisivuilla. Seuroilla on oikeus esittää omissa kokouksissaan kummankin sarjan kuutta parasta teosta maksutta. Tiedostot on poistettava koti ja muilta sivuilta kuukauden kuluttua kilpailusta.

8. Teosten palautus

Kuvatiedostoja ei palauteta. Ne mitätöidään kilpailun jälkeen. Osanottaja lähettää kilpailuun vain kopioituja tiedostoja.

9. Haastekilpailuun osallistumisesta ei peritä osallistumismaksua.