Vihdin Kameraseuran vuosikilpailun “Sininen ja valkoinen” tulokset

Vihdin Kameraseuran vuosikilpailun “Sininen ja valkoinen” tulokset

Vuosikilpailu 2017 osa2: Sininen ja valkoinen

13.11.2017 kerhoillassa saimme kuulla vuosikilpailun toisen osan tulokset. Tuomarina toimi Helsingin Kameraseuran jäsen sekä myös Kameraseurojen liiton tiedotusvastaava Yki Hytönen. Yki oli arvostellut jokaisen kuvan yksilöllisesti ja antoi hienoa palautetta jokaisesta kuvasta. Tällainen palaute on mitä parhainta kehittääkseen kuvaajia edistämään omaa osaamistaan. Yki pohjusti ennen kuvien arvostelujen julkaisua aihetta ja kuvia seuraavin sanoin:

  • Teemana “Sininen ja valkoinen” toi mieleen Suomi 100v, mutta kuvia läpikäydessä kävi ilmi, että läheskään kaikki kuvat eivät antaneet assosiaatiota Suomi 100v aiheeseen.
  • Mikä värien suhde on suomalaiskansallisuuteen?
  • Edellyttääkö aihe sitä, että sininen ja valkoinen väri on mukana kuvassa?

Alla on viisi parasta kuvaa sekä niiden arvostelut. Kaikki kilpailuun osallistuneet ovat saaneet arvostelut sähköpostitse jokaisesta kuvastaan. Jos kuvasi arvostelu puuttuu, niin ota yhteyttä Markku Kedriniin. Artikkelin lopussa löytyy myös linkki albumiin missä kaikki kisan kuvat ovat nähtävillä.

Sija 1: Maitosade (9,5 pistettä)

Kuvaaja: Ville-Veikko Nissinen

Tämä on kilpailukuvista pisimmälle käsitelty. Se ei sinänsä ole arvo, mutta erottaa tässä tapauksessa valokuvan muusta joukosta, jossa dokumentaarinen elementti on vahvasti läsnä. Valokuvassa on päädytty hyvin pelkistyneeseen kokonaisuuteen, jossa mukaan otettujen visuaalisten elementtien tarkoituksena on välittää idea. Visuaaliset elementit on koottu eri valokuvista. Pelkistys on toteutunut paitsi yhteen tuotuja visuaalisia elementtejä ympäröivällä yksivärisellä alueella, valokuvan sävymaailmalla, joka miltei kokonaan perustuu teemaväreille, siniselle ja valkoiselle. Ne tulevat osaksi kuvan aihetta ja ideaa. Osa visuaalisista elementeistä luo assosiaatioita paitsi Suomeen myös juhlavuoteen. Valokuvassa voi esimerkiksi tulkita olevan viittaus Suomen säähän. Lisäksi maito synnyttää ainakin ympäristössämme vuosien varrella nähdyn markkinointi- tai mainoskuvaston kautta mielleyhtymiä myös suomalaisuuteen ja siten ehkä juhlavuoteenkin. Katsoja voi edelleen esimerkiksi pohtia, miksi maitoa vastaan on suojauduttava. Kuva tarjoaa siis mahdollisuuksia monenlaisiin tulkintoihin. Sommittelullisesti pelkistetty kuva on selkeä, diagonaalin rakentaminen kuva-alalle tukee visuaalisten elementtien välisiä suhteita ja tapahtumista kuva-alalla.

Perustelut sijoitukselle:
Kilpailun voittajakuva käyttää teemavärejä tavalla, jossa värien tavanomaisen aihetta esiin tuovan roolin ja kuvan aiheen välistä rajaa on vaikea vetää. Idea antaa mahdollisuuden monenlaisille tulkinnoille, ja pelkistetty sommittelu palvelee tehokkaasti toteutusta.

 

Sija 2: In my father’s arms (9,25 pistettä)

Kuvaaja: Solveig Wallenius

Valokuvan aihe sinänsä on hyvin tuttu, kuvia pienistä lapsista vanhempiensa kannattelemina on nähty paljon. Aihe on koskettava, kuten myös sen toteutus. Rajaus on yksi kuvan ilmaisullisia ansioita. Kuvasta näkyy kerrottavan asian kannalta oleellinen. Lapsen kannattelun vaikutelmaa vahvistaa, että pienen lapsen silmät ovat vähän kuva-alan keskialueen yläpuolella. Harmoniaa korostava sävyratkaisu tukee kuvan sisällöllistä keskittyneisyyttä. Huomion kohdentamista pääasiaan on lisäksi tähdennetty kehystyksellä, joka on toteutettu tummentamalla valokuvan äärilaitoja. Valokuva on esimerkki toteutuksesta, joka saa tässä yhteydessä sisältönsä tarkastelukulman eli kilpailuteeman kautta. Kuvasta puuttuvat teemavärit, mutta sinisen ja valkoisen voi lukea sisään kuvaan, jolloin ne voivat tuoda mukanaan esimerkiksi ajatuksia suomalaisesta yhteiskunnasta ja tulevaisuudesta.

Perustelut sijoitukselle:
Yksi harvoista kisan valokuvista, joissa teemavärit saattoi lukea sisään kuvaan, vaikka niitä itseään ei ollutkaan näkyvissä. Valokuva välittää lapsen katseessa elämänläheisellä tavalla tulevaisuuden uskoa meille suomalaisille.

 

Sija 3: Girl and umbrella (9 pistettä)

Kuvaaja: Jorma Ojama

Huomio kiinnittyy valokuvassa ensimmäiseksi tytön kasvoihin ja hänen katseeseensa, joka suuntautuu avattuun päivänvarjoon. Huomion kiinnittyminen kasvoihin on osin seurausta niiden sijoittelusta kuva-alalle, ne ovat lähellä Kultaista leikkausta. Rajaus on hyvä, varjoa ympäröivät reuna-alueet tulevat riittävän likelle, ja varjo on sijoitettu kuva-alalle siten, että kaikki muu oleellinen jää sen alle, mikä nostaa varjon ikään kuin vielä vähän merkityksellisemmäksi kuin pelkäksi päivänvarjoksi. Myös tytön katseen suunta korostaa päivänvarjon roolia. Valkoinen symboloi esimerkiksi totuutta ja vapautta, mutta myös viattomuutta. Teemaväreistä valkoinen tuntuu olevan keskeisemmässä roolissa kuin sininen. Jos valkoisen roolia tulkitaan sen symboliarvon kautta ihanteiden tai viattomuuden ilmentymäksi, voi tytön leningin värin ehkä nähdä esimerkiksi kiinnittyvän hänen omaan päivittäiseen elämäänsä. Silloin voi nähdä merkitystä myös siinä, että valkoinen väri kuvassa on sinisen yläpuolella. Se että valokuva on otettu pilvipoudalla, antaa mielestäni lisätukea kuvan vertauskuvalliselle lukemiselle, koska se tähdentää, että valokuva ei ole spontaani tilannetallenne. Valkoinen tulee myös taustalta esiin kukissa, mutta tyttö ja päivänvarjo –asetelma vaikuttaa tässä kuvassa tärkeimmältä elementiltä, senkin puolesta että siihen kätkeytyy oleellinen siitä, mitä kuvaaja on halunnut sanoa.

Perustelut sijoitukselle:
Yksi onnistuneimpia teemavärien käyttöjä kilpailussa. Värit tulevat osaksi kuvallista ilmaisua tavalla, jossa niillä on sisältö ja ne ovat vaikutussuhteessa siihen, mitä kuva-alalla tapahtuu.

 

 Sija 4: Snowy stairway to heaven ( 8,75 pistettä)

Kuvaaja: Jukka Ikäheimo

Tämä valokuva poikkeaa melkein kaikista kilpailun muista kuvista voimakkaan perspektiivin käytössä. Kuvan ydin tapahtuu kuva-alan keskialueella ylä- ja alalaitojen välillä. Reunoilta kuva-alalle tulevat puunrungot johdattelevat katsetta, ja huomion kohteeksi tulevat koivujen latvustojen hennot oksat kuva-alan keskustassa. Taivas oksien ympärillä elää sinisen ja valkean sävyjen vaihdellessa, mikä elävänä pintana sopii hyvin hentojen oksien omaan ilmenemisen tapaan. Reunoilta lähtevät jykevät rungot vievät katsojan johonkin hienoviritteiseen. Tällaisessa eri puolilta kohti kuva-alan keskustaa hakeutuvien elementtien kehässä katsoja hakee helposti jonkinlaista viitteellistä symmetriaa. Runkojen luomat linjat ovat vahvimpia vaakasuunnissa ja pääsevät jonkin verran dominoimaan sommitelmaa. Lisäksi kuva-alan vasen ja oikea puolisko eivät aivan ole tasapainossa. Tämä johtuu siitä, että vasemmassa reunassa on oikeastaan yksi jykevä runko, joka tulee kohti keskustaa. Lisäksi vasemmassa ylänurkassa on jonkin verran tilaa ottava melko raskas havupuiden latvusto. Vasemmalla puolella ei ole muita koivuja. Siten kuva-alan vasen puoli ei rakennu aivan yhtä herkkien kuva-alan keskustaa tukevien elementtien varaan kuin oikea puoli. Kuva-alalla toteutuu keskeissommitelma, mutta sen rinnalla voisi harkita rajauksen siirtämistä siten, että valokuvan ydinalue, hennot oksat keskellä kuva-alaa, siirtyisivät kolmanneksen säännön mukaiseen sijaintiin kuva-alan vasemmalle puoliskolle. Teemavärien käyttö kuvassa sijoittuu hauskasti sille rajalle, pitäisikö niiden funktiota ajatella tässä yhteydessä kansallisiin teemoihin liittyneenä. Jos niin ajatellaan, se ei vielä tyhjennä kuvan muuta tulkintapotentiaalia.

Perustelut sijoitukselle:
Mittakaavaero jykevien runkojen ja hentojen latvaoksien välillä luo vastakohtaisuuden kuva-alalle ja johtaa miettimään jotakin, mille ei ehkä ole sanoja.

 

 Sija 5: Vanat ( 8,75 pistettä)

Kuvaaja: Janne Merivirta

Valokuvassa ensimmäinen vastaan tuleva asia on voimakas tilavaikutelma. Kuvan suurimpia ansioita on rajaus. Kuvaaja on luottanut lentokoneiden taivaalle jättämien vanojen ilmaisulliseen voimaan ja antanut niille paljon tilaa. Vuoristo jää kuva-alan alareunaan alimpaan neljännekseen. Yleissuunta kuva-alalla on oikealle ja diagonaalisti vasemmalta alhaalta ylös oikealle. Vanat nousevat vuoren harjanteen takaa ja kulkevat halki keskialueen ja sen molemmin puolin. Ne hallitsevat melkein koko kuva-alaa vasenta ylänurkkaa lukuun ottamatta, mutta sieltäkin löytyy himmeä vanan jälki. Vuoren profiili aaltoilee vanojen liikettä säestävästi. Vasemmassa reunassa rinne on kallistuneena vanojen lähtösuuntaan ja oikeassa reunassa kohoaa uusi vuorenhuippu kohti vanoilta vapaaksi jäävää aluetta. Sävymaailma on toinen verraten onnistunut asia valokuvassa. Vanat ovat kauttaaltaan melko himmeitä, vaalean sinisiä. Niiden sävyt resonoivat vuoren rinteiden sinisävyjen kanssa. Kuva-alalla on melko laaja kirjo erilaisia sävyjä tummansinisestä aivan valkoiseen. Tilavaikutelma yhdessä veden eri olomuodoissa esiintyvän sävymaailman kanssa voi tarjota lähtökohtia erilaisille tulkinnoille.

Perustelut sijoitukselle:
Valokuva on yksi kilpailun parhaiten kuva-alaa sommittelussaan käyttävä kuva. Tilavaikutelma on tehokas ja sävyt luovat sinistä maailmaa, joka saa pohtimaan maapalloa ja sen tilaa.

 

Klikkaa tästä kilpailun kaikkien kuvien albumiin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.